ATC - site oficial
Informatii  Actionari
1. Convocare Agoa

2. Hotarare AGOA 28.03.2011

3. Convocare AGOA 27.04.2012

4. Procura speciala AGOA 27.04.2012

5. Buletin de vot AGOA 27.04.2012

6. Raport consiliu de administratie 2011

7. Raport de audit 2011

8. Bilant 2011

9. Balanta 2011

10. Note situatii financiare 2011

11. Buget de venituri si cheltuieli pe 2012

12. Hotarare AGOA 27.04.2012

13. Convocare AGOA 16.11.2012

14. Procura Speciala AGOA 16.11.2012

15. Lista Candidati Propusi Pentru Functia De Administratori Si Cenzori

16. Raport AGOA 16.11.2012

17. Situatie Actiuni AGOA 16.11.2012

18. Buletin de Vot AGOA 16.11.2012

19. Hotarare Agoa 16.11.2012

20. Procura Speciala AGEA 29.03.2013

21. Situatie Actiuni AGEA 29.03.2013

22. Convocare AGEA 29.03.2013

23. Convocare AGOA 29.04.2013

24. Situatie actiuni AGOA 29.04.2013

25. Procura Speciala AGOA 29.04.2013

26. Buletin de Vot AGOA 29.04.2013

27. Lista Candidati Propusi Pentru Functia de Auditor Financiar

28. Raport Consiliu de Administratie 2012

29. Bilant Contabil Contul de Profit si Pierdere la 31.12.2012

30. Balanta de Verificare la 31.12.2012

31. Buget de Venituri si Cheltuieli 2013

32. Proiect Hotarare AGOA 29.04.2013

33. Bilant 2012 prima parte

34. Bilant 2012 a doua parte

35. Raport de Audit 2012

36. Hotarare AGEA 29.03.2013

37. Act Constitutiv Actualizat

38. Hotarare AGOA 29.04.2013

39. Convocare AGEA 21.10.2013

40. Situatie actiuni AGEA 21.10.2013

41. Procura Speciala AGEA 21.10.2013

42. Proiect Hotarare AGEA 21.10.2013

43. Hotararea AGEA 21.10.2013

44. Act Constitutiv Actualizat 21.10.2013

45. Convocare AGEA 16.12.2013

46. Situatie actiuni AGEA 16.12.2013

47. Proiect Hotarare AGEA 16.12.2013

48. Procura speciala AGEA 16.12.2013

49. Drepturi actionari AGEA 16.12.2013

50. Hotarare AGEA 16.12.2013

51. Convocare AGEA 10.03.2014

52. Situatie Actiuni pentru AGEA 10.03.2014

53. Procura speciala AGEA 10.03.2014

54. Drepturi Actionari AGEA 10.03.2014

55. Proiect Hotarare AGEA 10.03.2014

56. Hotarare AGEA 11.03.2014

57. Convocare AGOA 08.04.2014

58. Situatie Actiuni AGOA 08.04.2014

59. Lista Candidati Consiliu de Administratie

60. Procura Speciala AGOA 08.04.2014

61. Buletin de Vot AGOA 08.04.2014

62. Proiect Hotarare AGOA 08.04.2014

63. Hotarare AGOA 08.04.2014

64. Lista Candidati Consiliu de Administratie Actualizata

65. Raport Suplimentar Auditor Financiar

66. Convocare AGOA 29.04.2014

67. Situatie Actiuni AGOA 29.04.2014

68. Procura Speciala AGOA 29.04.2014

69. Proiect Hotarare AGOA 29.04.2014

70. Raport Consiliu de Administratie 2013

71. Bilant 2013

72. Balanta 2013

73. Buget de Venituri si Cheltuieli 2014

74. BBilant Contabil 2013

75. Bilant Contabil 2013 partea II

76. Balanta Contabila 2013

77. Raport de audit 2013

78. Hotarare AGOA 29.04.2014

79. Convocare AGOA 18.06.2014

80. Situatie actiuni AGOA 18.06.2014

81. Procura Speciala AGOA 18.06.2014

82. Proiect Hotarare AGOA 18.06.2014

83. Drepturi Actionari

84. Procura speciala AGOA 18.06.2014 - Actualizata

85. Hotarare AGOA 18.06.2014

86. Convocare AGEA 19.02.2015

87. Situatie Actiuni AGEA 19.02.2015

88. Raport Consiliu de Administratie

89. Proiect Hotarare AGEA 19.02.2015

90. Drepturi Actionari 19.02.2015

91. Procura Speciala AGEA 19.02.2015

92. Erata la Convocatorul AGEA 19.02.2015

93. Formular de Vot prin Corespondenta Persoane Fizice AGEA 19.02.2015

94. Formular de Vot prin Corespondenta Persoane Juridice AGEA 19.02.2015

95. Convocare AGEA 16.03.2015

96. Situatie Actiuni AGEA 16.03.2015

97. Drepturi Actionari AGEA 16.03.2015

98. Proiect de Hotarare AGEA 16.03.2015

99. Procura Speciala AGEA 16.03.2015

100. Buletin de Vot AGEA 16.03.2015 - Persoane Fizice

101. Buletin de Vot AGEA 16.03.2015 - Persoane Juridice

101. HOTARARE AGEA 19.02.2015

102. Hotarare AGEA 16.03.2015

103. CONVOCARE AGOA 30.04.2015

104. SITUATIE ACTIUNI AGOA 30.04.2015

105. DREPTURI ACTIONARI AGOA 30.04.2015

106. PROCURA SPECIALA AGOA 30.04.2015

107. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSONE FIZICE AGOA 30.04.2015

108. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANA JURIDICE AGOA 30.04.2015

109. PROIECT HOTARARE AGOA 30.04.2015

110. BILANT CONTABIL CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2014

111. BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2014

112. RAPORT CONSILIU DE ADMINISTRATIE 2014

113. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015

114. RAPORT DE AUDIT 2014

115. RAPORT CURENT DEMISIE ADMINISTRATOR

116. ERATA CONVOCATOR AGOA 30.04.2015

117. RAPORT CURENT ADMINISTRATOR PROVIZORIU

118. CONVOCARE AGOA 28.05.2015

119. SITUATIE ACTIUNI AGOA 28.05.2015

120. DREPTURI ACTIONARI AGOA 28.05.2015

121. PROCURA SPECIALA AGOA 28.05.2015

122. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA 28.05.2015

123. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA 28.05.2015 PERSOANE JURIDICE

124. LISTA CANDIDATI CA PENTRU AGOA 28.05.2015

125. PROIECT DE HOTARARE AGOA 28.05.2015

126. HOTARARE AGOA 30.04.2015

127. DECIZIA ASF NR 971 DIN 20.05.2015

128. REZULTATE VOT AGOA 30.04.2015

129. REZULTATE VOT AGOA 28.05.2015

130. HOTARARE AGOA 28.05.2015

131. DECIZIE BVB ADMITERE LA TRANZACTIONARE

132. BILANT CONTABIL, CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.06.2015

133. RECIPISA BILANT

134. RAPORT CONSILIU DE ADMINISTRATIE LA 30.06.2015

135. CONVOCARE AGEA 19.01.2016

136. SITUATIE ACTIUNI AGEA 19.01.2016

137. DREPTURI ACTIONARI AGEA 19.01.2016

138. PROIECT HOTARARE AGEA 19.01.2016

139. IMPUTERNICIRE SPECIALA AGEA 19.01.2016

140. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE AGEA 19.01.2016

141. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE AGEA 19.01.2016

142. PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENTA

143. HOTARARE AGEA 20.01.2016

144. REZULTATE VOT AGEA 20.01.2016

145. ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT 20.01.2016

146. CONVOCARE AGEA 9.03.2016

147. SITUATIE ACTIUNI AGEA 9.03.2016

148. DREPTURI ACTIONARI AGEA 9.03.2016

149. IMPUTERNICIRE SPECIALA AGEA 9.03.2016

150. PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENTA

151. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE AGEA 9.03.2016

152. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE AGEA 9.03.2016

153. PROIECT DE HOTARARE AGEA 9.03.2016

154. CONVOCARE AGOA 28.03.2016

155. SITUATIE ACTIUNI AGOA 28.03.2016

156. DREPTURI ACTIONARI AGOA 28.03.2016

157. IMPUTERNICIRE SPECIALA AGOA 28.03.2016

158. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE AGOA 28.03.2016

159. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE AGOA 28.03.2016

160. PROIECT DE HOTARARE AGOA 28.03.2016

161. LISTA CANDIDATI AGOA 28.03.2016

162. PROCEDURA DE VOT PRIN CORESPONDENTA

163. LISTA CANDIDATI CA AGOA 28.03.2016 ACTUALIZATA

164. IMPUTERNICIRE SPECIALA AGOA 28.03.2016 ACTUALIZATA

165. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE AGOA 28.03.2016 ACTUALIZAT

166. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA 28.03.2016 ACTUALIZAT

167. HOTARARE AGEA 10.03.2016

168. REZULTATE VOT AGEA 10.03.2016

169. DECLARATIE REFERITOARE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE IN CONCORDANTA CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

170. REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT SA

171. CONVOCARE AGOA 28.04.2016

172. SITUATIE ACTIUNI AGOA 28.04.2016

173. DREPTURI ACTIONARI AGOA 28.04.2016

174. IMPUTERNICIRE SPECIALA AGOA 28.04.2016

175. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE AGOA 28.04.2016

176. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE AGOA 28.04.2016

177. PROIECT DE HOTARARE AGOA 28.04.2016

178. BILANT CONTABIL CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2015

179. BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2015

180. RAPORT CONSILIU DE ADMINISTRATIE 2015

181. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2016

182. NOTE CONTABILE BILANT 31.12.2015

183. RAPORT DE AUDIT 2015

184. HOTARARE AGOA 28.03.2016

184. REZULTATE VOT AGOA 28.03.2016

185. RAPORT CURENT DEMISIE ADMINISTRATOR

186. RAPORT CURENT ADMINISTRATOR PROVIZORIU

187. DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

188. RAPORT CURENT PRESEDINTE CA

189. HOTARARE AGOA 28.04.2016

190. REZULTATE VOT AGOA 28.04.2016

191. CONVOCARE AGOA 30.06.2016

192. SITUATIE ACTIUNI AGOA 30.06.2016

193. DREPTURI ACTIONARI AGOA 30.06.2016

194. Imputernicire speciala AGOA 30.06.2016

195. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice agoa 30.06.2016

196. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice agoa 30.06.2016

197. Proiect hotarare agoa 30.06. 2016

198. LISTA CANDIDATI CA PENTRU AGOA DIN 30.06.2016

199. Imputernicire speciala AGOA 30.06.2016 actualizata

200. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice agoa 30.06.2016 actualizat

201. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice agoa 30.06.2016 actualizat

202. Hotarare AGOA 30.06.2016

203. Rezultate vot AGOA 30.06.2016

204. Hotarare C.A. numire presedinte consiliu administratie AgroTotalConstruct S.A.

205. Bilant BS semestrul I 2016

206. Bilant F10 si F20

207. Bilant F30

208. BALANTA SINTETICA SEMESTRUL I

209. RECIPISA SEMSTRUL I 2016

210. Raport C.A. semestrul I 2016 ATC GHIMBAV SA

211. DECLARATIE 30.06.2016

212. CONVOCARE AGEA 20.12.2016 2016 AGROTOTAL CONSTRUCT GHIMBAV SA

213. DREPTURI ACTIONARI AGEA 20.12.2016

214. formular de vot prin corespondenta persoane fizice agEa 20.12.2016

215. formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGEA 20.12.2016

216. imputernicire speciala AGEA DECEMBRIE 2016

217. proiect hotarare agea decembrie 2016

218. SITUATIE ACTIUNI AGEA 20.12.2016

219. raport curent 21.12.2016

220. hotarare AGEA 21.12.2016

221. rezultate vot AGEA 21.12.2016

222. act constitutiv actualizat 21.12.2016

223. CONVOCARE AGOA 20.02.2017

224. SITUATIE ACTIUNI AGOA 20.02.2017

225. DREPTURI ACTIONARI AGOA 20.02.2017

226. proiect Hotarare AGOA 20.02.2017.pdf

227. imputernicire speciala AGOA 20.02.2017

228. formular de vot prin corespondenta persoane fizice agoa 20.02.2017

229. formular de vot prin corespondenta persoane juridice agoa 20.02.2017

230. convocare AGEA 20.02.2017.pdf

231. SITUATIE ACTIUNI AGEA 20.02.2017

232. DREPTURI ACTIONARI AGEA 20.02.2017

233. proiect hotarare AGEA 20.02.2017

234. formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGEA 20.02.2017

235. formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGEA 20.02.2017

236. imputernicire speciala AGEA 20.02.2017

237. Hotarare AGOA 20.02.2017

238. Rezultate vot AGOA 20.02.2017

239. Hotarare AGEA 21.02.2017

240. Rezultate vot AGEA 21.02.2017

241. Balanta de verificare la 31.12.2016

242. Bilant - Cont de profit si pierdere 2016

243. Buget de Venituri si Cheltuieli 2017

244. Convocare AGOA - 26.04.2017

245. DREPTURI ACTIONARI AGOA 26-27.04.2017

246. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE AGOA 26-27.04.2017

247. FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE AGOA 26-27.04.2017

248. IMPUTERNICIRE SPECIALA AGOA 28.04.2016

249. Proiect de hotarare AGOA 26-27.04.2017

250. RAPORTUL AUDITORULUI 31.12.2016

251. Raportul Consiliului de Administratie 2016

252. SITUATIE ACTIUNI AGOA 26-27.04.2017

253. Rezultat vot 26.04.2017

254. Hotarare AGOA 26.04.2017

255. Balanta la 30.06.2017

256. Bilant la 30.06.2017

257. Declaratia Administrator 30.06.2017

258. Note explicative 06.2017.

259. Raportul C.A 30.06. 2017

260. Situatia Fluxurilor de numerar la 30.06.2017

261. Convocare AGEA 11.12.2017

262. Adresa NOVAE AEROSPACE Acord prelungire contract chirie

263. Drepturi Actionari 11.12.2017

264. Formular de vot prin corespondenta Persoane Fizice

265. Formular de vot prin corespondenta Persoane Juridice

266. Imputernicire Speciala AGEA 11-12.12.2017

267. Proiect de Hotarare AGEA 11-12.12.2017

268. Situatia Actiunilor

269. Hotarare AGEA 12.12.2017

270. Rezultate vot AGEA 12.12.2017

271. Convocare AGEA 15-16.03.2018

272. Drepturi Actionari 15-16.03.2018

273. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGEA 15-16.03.2018

274. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGEA 15-16.03.2018

275. Imputernicire speciala AGEA 15-16.03.2018

276. Proiect de hotarare AGEA 15-16.03.2018

277. Situatie actiuni AGEA 15-16.03.2018

278. Hotarare AGEA 16..03.2018

279. Rezultate vot AGEA 16.03.2018

280. Balanta de verificare la 31.12.2017

281. Bilant - Cont de profit si pierdere 2017

282. Buget de venituri si cheltuieli 2018

283. Convocare AGOA 26-27.04.2018

284. Drepturi Actionari AGOA 26-27.04.2018

285. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGOA 26-27.04.2018

286. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGOA 26-27.04.2018

287. Imputernicire speciala AGOA 26-27.04.2018

288. Note Contabile 2017

289. Proiect de hotarare AGOA 26-27.04.2018

290. Raport de Audit Situatii financiare 2017

291. Raportul Consiliului de Administratie 2017

292. Situatie actiuni 26-27.04.2018

293. Hotarare AGOA 26.04.2018

294. Rezultate Vot AGOA 26.04.2018

295. Balanta sintetica de verificare Semestrul I 2018

296. Bilant la 30.06.2018

297. Declaratia Administratorilor Semestrul I 2018

298. Note contabile Bilant 30.06.2018

299. Raport C.A semestrul I 2018

300. Situatia fluxurilor de numerar la 30.06.2018

301. Calendar financiar 2018 ATC

302. Calendar financiar 2019 si Raport curent

303. Convocare AGEA - 7-8.03.2019

304. Convocare AGOA - 7-8.03.2019

305. Drepturi Actionari 7-8.03.2019

306. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGOA 07-08.03.2019

307. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGEA 07-08.03.2019

308. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGEA 07-08.03.2019

309. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGOA 07-08.03.2019

310. Imputernicire speciala AGEA 07-08.03.2019

311. Imputernicire speciala AGOA 07-08.03.2019

312. Proiect de hotarare AGEA 07-08.03.2019

313. Proiect de hotarare AGOA 07-08.03.2019

314. Situatie actiuni 7-8.03.2019

315. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGOA 07-08.03.2019 Actualizat

316. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGEA 07-08.03.2019 actualizat

317. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGEA 07-08.03.2019 actualizat

318. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGOA 07-08.03.2019 actualizat

319. Imputernicire speciala AGEA 07-08.03.2019 actualizata

320. Imputernicire speciala AGOA 07-08.03.2019 actualizata

321. Lista candidati C.A pentru AGOA 7-8.03.2019

322. Raport curent, Convocare AGEA completata si solicitare actionar

323. Hotarare AGOA 7.03.2019

324. Rezultate vot AGOA 07.03.2019

325. Rezultate vot hotarare AGEA 08.03.02019

326. Hotarare AGEA 08.03.2019

327. Formular de vot peroane fizice AGOA 22-23.04.2019

328. Formular de vot peroane juridice AGOA 22-23.04.2019

329. Raportul consiliului de administratie ATC sedinta AGOA 22-23.04.2019

330. Proiect hotatare AGOA 22-23.04.2019

331. Situatia actiunilor drepturilor de vot AGOA 22-23.04.2019

332. Balanta sintetica de verificare 2018

333. Imputernicire speciala sedinta AGOA 22-23.04.2019

334. Situatia fluxurilor de trezorerie 2018

335. Bilant 31.12.2018

336. Bugetul de venituri si cheltuieli

337. Convocator sedinta AGOA

338. Modificarea capitalului propriu

339. Note contabile 2018

340. Raport Auditor

341. Hotararea sedintei A.G.O.A 22.04.2019

342. Rezultate vot sedinta A.G.O.A 22.04.2019

343. Balanta sem. 1 2019 ATC

344. Bilant sem. 1 2019 ATC

345. Comunicat de presa sem. 1 2019 ATC

346. Declaratie de conformitate 2019 ATC

347. Note contabile sem. 1 2019 ATC

348. Raportul consiliului de administratie ATC 2019

349. Situatia fluxurilor de trezorerie 2019 ATC

350. Convocare AGEA 09-10.03.2020

351. Drepturi Actionari 09-10.03.2020

352. Situatia Actiunilor 09-10.03.2020

353. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGEA 09-10.03.2020

354. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGEA 09-10.03.2020

355. Imputernicire speciala AGEA 09-10.03.2020

356. Proiect de hotarare AGEA 09-10.03.2020

357. Rezultate vot AGEA 10.03.2020

358. Hotarare AGEA 10.03.2020

359. Convocarea AGOA 22-23.04.2020

360. Drepturi Actionari

361. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGOA 22-23.04.2020

362. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGOA 22-23.04.2020

363. Imputernicire speciala AGOA 22-23.04.2020

365. Proiect de hotarare AGOA 22-23.04.2020

366. Situatia actiunilor AGOA 22-23.04.2020

367. Raport auditor 2019

368. Declaratia privind guvernanta corporativa

369. Declaratie administrator

370. Raportul consiliului de administratie 2019

371. Situatia fluxurilor de trezorerie 2019

372. Note contabile 2019

373. Bilant 2019

374. Buget de venituri si cheltuieli

375. Hotarare AGOA 22.04.2020

376. Rezultate vot 22.04.2020

377. Balanta sem. 1 2020 ATC

378. Bilant sem. 1 2020 ATC

379. Comunicat de presa sem. 1 2020

380. Declaratie de conformitate 2020

381. Raportul Consiliului de administratie 2020

382. Situatia fluxurilor de trezorerie 2020

383. CALENDAR FINANCIAR 2021

384. CONVOCARE AGEA 15-16.03.2021

385. Drepturi Actionari 15-16.03.2021

386. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGEA 15-16.03.2021

387. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGEA 15-16.03.2021

388. Imputernicire speciala AGEA 15-16.03.2021

389. Proiect de hotarare AGEA 15-16.03.2021

390. Situatia actiunilor 15-16.03.2021

391. HOTARAREA AGEA 16.03.2021

392. Rezultate vot AGEA 16.03.2021

393. Declaratia privind guvernanta corporativa

394. Raportul consiliului de administratie 2020

395. Raport auditor 2020

396. Declaratia administratorului

397. Balanta la 31.12.2020

398. Note contabile 2020

399. Situatia modificarilor capitalului propriu 2020

400. Situatia fluxurilor de trezorerie 2020

401. Bilant 31.12.2020

402. CONVOCARE AGOA 26-28.03.2021

403. Drepturi Actionari 26-28.04.2021

404. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGOA 26-28.04.2021

405. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGOA 26-28.04.2021

406. Imputernicire speciala AGOA 26-28.04.2021

407. Proiect de hotarare 26-28.04.2021

408. Situatia actiunilor

409. RAPORT CURENT COMPLETARE CONVOCARE AGOA 26-28.04.2021

410. PROIECT DE HOTARARE ACTUALIZAT

411. LISTA CANDITATI

412. Formular de vot prin corespondenta persoane fizice AGEA 26-28.04.2021.actualizata

413. Formular de vot prin corespondenta persoane juridice AGEA 26-28.04.2021.actualizatadoc

414. Imputernicire speciala AGEA 26-28.04.2021.actualizata


     Developed & powered by mimo design

©2021 AgroTotalConstruct. All rights reserved